top of page
Keren-Ram-Banner.png

 מורה לפיתוח קול

אנו נתמקד ב- 3 נושאים במקביל:

 

1. מבנה הקול ומערכת הנשימה – עבודת סרעפת, הגמשה וחיזוק הסרעפת, אווירודינמיקה, הגמשת שרירים נלווים וחיזוקם.

2. מנעד, סאונד וארטיקולציה -  פיתוח מנעד קולי, האחדת טיב הקול לאורך המנעד, תיבות תהודה, הפקת סאונד, ארטיקולציה ודיקציה נכונה, אקוסטיקה, תדרים  ופיתוח סגנון אישי.

3. אינטרפרטציה אישית ופרפורמנס – בחירת חומרים, יחס לטקסט, הגשה, חיבור לשיר והיכולת להעביר את התחושה שמאחוריו לקהל... קאברים מול טקסט מקורי, נינוחות על הבמה, התרגשות, שחרור, תקשורת עם המצלמות והקהל, כל הטריקים וכל המידע.

bottom of page