Keren-Ram-Banner.png

 מורה לפיתוח קול

אנו נתמקד ב- 3 נושאים במקביל:

 

1. מבנה הקול ומערכת הנשימה – עבודת סרעפת, הגמשה וחיזוק הסרעפת, אווירודינמיקה, הגמשת שרירים נלווים וחיזוקם.

2. מנעד, סאונד וארטיקולציה -  פיתוח מנעד קולי, האחדת טיב הקול לאורך המנעד, תיבות תהודה, הפקת סאונד, ארטיקולציה ודיקציה נכונה, אקוסטיקה, תדרים  ופיתוח סגנון אישי.

3. אינטרפרטציה אישית ופרפורמנס – בחירת חומרים, יחס לטקסט, הגשה, חיבור לשיר והיכולת להעביר את התחושה שמאחוריו לקהל... קאברים מול טקסט מקורי, נינוחות על הבמה, התרגשות, שחרור, תקשורת עם המצלמות והקהל, כל הטריקים וכל המידע.